Nogometne zvijezde

Natjecaj se protiv nogometnih zvijezdi iz cijelog svijeta kako bi i sam postao nogometna zvijezda.
Sa strelicama se krećeš dok sa tipkom Z pucaš a sa tipkom X prolaziš/napadaš.